Skip to main content

Contoh:Tanya Jawab dan Ulang Janji, Pelantikan Anggota Baru dan Penegak Bantara Gerakan Pramuka

Tanya Jawab dan Ulang Janji Pelantikan calon Pramuka Penegak Gugus Depan 0407-0408 SMA N 1 Fatuleu Tahun 2018

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa pada Hari ini, Minggu 28 Oktober Tahun 2018, Atas Nama Gerakan Pramuka Gugus Depan 0407-0408 SMA N 1 FATULEU:

Pembina:

siap dan bersediakah adik-adik untuk dilantik menjadi calon Pramuka Penegak, serta bersediakah mengabdi tampa pamrih demi kemajuan gerakan pramuka Ambalan SMA NEGERI 1 Fatuleu?

Calon Penegak:

siap...bersedia


Pembina:

Sebelum pengucapan Janji dimohon kesediaan adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Pembina:
Bersediakah adik-adik mengabdi dan berbakti kepada bangsa dan Negara indonesia

Calon penegak: siap Bersedia..!

Pembina:
Siapakah adik -adik sekalian ikut serta dalam membangun masayarakat serta bertanggungjawab, berdisiplin ilmu dan berwatak Pancasila?

Calon Penegak: siap..bersedia

Pembina:
Bersediakah adik-adik sekalian mengemban amanah ini dengan rasa adik, jujur berimbang antara hak dan kewajiban..?

Calon Penegak: Siap Bersedia...!

Pembina:
Terimakasih, baiklah adik-adik sekalian, akan saya lantik sebagai pramuka penegak di gerakan pramuka gugus depan SMA negeri 1 Fatuleu dan peganglah ujung Bendera Merah Putih, letakkanlah di dadamu, sebagai wujud kesetiaan Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan gerakan Pramuka. Dengan mengucapkan Janji Pramuka:

TRISATYA:
Demi KehormatanKu, Aku berjanji Akan bersungguh-sungguh:
1. Menjalankan Kewajibanku Terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Mengamalkan Pancasila
2. Menolong sesama hidup dan ikut serta Membangun Masyarakat
3. MENEPATI DASADHARMA

PEMBINA:
Dengan mengucapkan Janji Tadi, maka adik-adik mulai saat ini hingga seterusnya, dinyatakan sebagai pramuka penegak Gerakan Pramuka
..........
Saya mengucapkan selamat dan selanjutnya agar latihan rutin serta nantinya berguna untuk kemajuan diri sendiri dan untuk kemajuan Gudep kita, dan semoga apa saja ya g adi-adik lakukan senantiasa Dilindungi Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. AMIN

Mohon perhatian ini hanya contoh saja dan saran saya membaca petunjuk yang ada sesuai undang Gerakan Pramuka dan keputusan Kwartir Nasional gerakan pramuka. Sekian dan teimakasi Kakak.

Gambar:Pelantikan Kacu dan Pelantikan Penegak Bandara 

Comments

Popular posts from this blog

Pelantikan Pengurus Osis dan Pengurus MPK SMA NEGERI 1 FATULEU Tahun 2018

Oelmasi-wartaloha. com. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Fatuleu Telah melantik Pengurus Osis periode 2018-2019. Pelantikan berlansung pada hari Senin, 24 September 2018, dilapangan SMA Negeri 1 Fatuleu. 
Upacara pelantikan dibuka oleh kepala sekolah SMA N 1 Fatuleu, dalam sambutannya, Drs. Ambrosius Pan menyatakan,  "Osis merupakan organisasi yang ada di sekolah ini, sehingga saya berharap badan pengurus Osis yang baru bisa menjalankan tugas dengan baik secara kronologis dan sinkron dengan semua program yang ada di sekolah dan juga program Osis harus bisa membawa perubahan bagi perkembangan sekolah kita dan ditularkan dengan baik. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada  pengurus Osis yang lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik, walaupun masih ada kekurangan dalam menjalankan tugas selama ini terutama berkaitan dengan eksistensi kita di tingkat propinsi", ujar Kepala Sekolah.
Pada kesempatan yang sama juga ketua Osis terpilih Emanuel Yudi…

Apakah Anda Belum Mahir Menjadi Pembina PRAMUKA?, Mungkin Ini solusinnya!

Kurikulum 2013 mewajibkan Kegiatan pramuka diseluruh sekolah di tanah air. Pramuka menjadi kegiatan ekstra kurikuler wajib yang harus dilaksanakan disetiap sekolah mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas/Madrasah bahkan sampai Perguruan tinggi, kebijakan tersebut tertuang dalam
Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 berbunyi: bahwa Gerakan Pramuka sebagai kelanjutan dan Pembaharuan Gerakan Kecanduan Nasional serta bertanggungjawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di topang oleh empat Pilar wawasan Kebangsaan, yaitu
1. Ideologi Pancasila
2. Undang-Udang Dasar 19945
3. Bhineka Tunggal Ika
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka Menyelenggarakan Pendidikan kaum Muda Sebagai kaderisasi Kepemimpinan Masa depan bangsa dan negara.
Untuk memperjelas arah dan eksistensi Gerakan Pramuka di indonesia, maka dibentuk Undang-undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka adalah organisasi yang menyel…

Dinamika Pemilihan Ketua Osis SMA NEGERI 1 FATULEU Tahun 2018, Berlansung Alot, layaknya Pemilihan Umum

Oelmasi, wartaloha.com- SMA Negeri 1 Fatuleu telah memilih Ketua Osis yang baru, Jumat, 14 September tahun 2018, berlansung di Aula SMA NEGERI 1 FATULEU, mulai pukul 10.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT.

Sejumlah pesertadidik serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, pembina Osis, Pembina Pramuka SMA NEGERI 1 FATULEU turut hadir dalam Rapat Umum Anggota  (RUA), untuk memilih Ketua Osis periode 2018/2019. Dalam Arahan Kepala Sekolah SMA NEGER1 1 FATULEU, Drs. Ambrosius Pan  mengatakan;

"Pesan saya, yang menjadi calon Ketua Osis harus prestasi secara akademik serta memiliki sikap dan prilaku yang baik dan saya juga mengucapkan terimakasih untuk Ketua Osis periode 2017/2018, yang telah melaksanakan tugas dengan baik".

OSIS merupakan organisasi tingkat sekolah yang tujuannya mengasah kemampuan dan bakat yang dimiliki siswa, sehingga menjadi siswa yang berkarakter dan mampu berorganisasi dengan baik. 
SMA Negeri 1 Fatuleu, melaksanakan pemil…